header

Léto 2013 v kostce

Bylo to léto jako každé jiné, občas pro někoho moc horké, jindy zase zbytečně chladné.

I v Integrovaném centru se děly běžné letní věci. Školou povinní klienti si užívali prázdnin, ti starší měli letní program samozřejmě také.

Dovolené a výlety si organizovaly a zajišťovaly jednotlivé domácnosti převážně samy, takže se na cesty vydávaly vždy jen menší skupinky. Někam jedoucí „ústavní“ speciálně objednaný autobus plný klientů byste u nás opravdu nenašli.

Mezi letní cíle patřil například Liberec, Ještěd, lázně Libverda, Máchovo jezero, Jizerské hory.

V Třemošné u Plzně se někteří klienti zúčastnili poznávacího pobytu, který byl doplněn dalšími aktivitami. Kromě toho se klienti rozjeli na letní dovolené do různých míst a někteří z nich také ke svým rodinám.

Využili jsme i návštěvy různých místních akcí, například Dřevosochání v nedaleké Lipové, Zámecké slavnosti ve Šluknově, Městské slavnosti v Dolní Poustevně.

K různým výletům lákaly i krásy nedalekého Českosaského Švýcarska.

Pokud naše klienty pozvalo nějaké sousední zařízení, tak to rádi využili. V Domově pro osoby se zdravotním postižením Brtníky byli dokonce dvakrát, protože se zúčastnili tradičního turnaje v pétanque a potom soutěže ve vaření v kotlíku. V  Domově pro osoby se zdravotním postižením Kytlice jsme se rádi zúčastnili jejich krásné letní slavnosti Klikobraní.

Indiánské babí léto a Srdce na dlani

Takové dva zvláštní názvy a ještě v jednom řádku by mohly vzbuzovat pochybnosti, co to vlastně má znamenat. Klienti a pracovníci Integrovaného centra v tom měli jasno dávno předtím, než na sklonku léta tento program proběhl.
Jednalo se o tradiční zahradní slavnost v našem areálu v Horní Poustevně. Tentokrát se nám podařilo spojit ji s oceňováním nejlepších pracovníků, které každoročně pořádá náš zřizovatel Hlavní město Praha pod názvem Srdce na dlani. Indiánské babí léto byl zase nápad našich pracovníků, kteří celou slavnost pojali v indiánském duchu. Program byl tedy opravdu nabitý.
Srdce na dlani je krásná mnohaletá tradice, která oceňuje pracovníky organizace. Pracovníky vybírají sami klienti. Výběr u nás probíhá opravdu zodpovědně. Máme pro každou naši oblast (Poustevna, Vilémov, Šluknov) připravenu volební schránku s logem soutěže. Ta putuje po jednotlivých bytech – domácnostech a dovnitř klienti vhazují lístky se jménem svého nejoblíbenějšího pracovníka. Pak nastane otevření volebních schránek a sčítání hlasů.
Letos se absolutní vítězkou v naší organizaci stala Jana Barochová, vedoucí oblasti Šluknov. Dalšími vítězkami byly Martina Menšíková Štěpánková, vedoucí oblasti Poustevna a Jindřiška Mitošinková, vedoucí oblasti Vilémov.
Naše vítězky byly při slavnosti oceněny a na podzim se také zúčastnily slavnostního programu Srdce na dlani v Praze, kde byly všechny organizace v sociální oblasti zřizované Hlavním městem Prahou.

O skvělý hudební program se postaral Bohuš Matuš, který kromě svého pěveckého umění ukázal i obrovské pochopení pro naše klienty a jejich touho si s ním zazpívat. Tradičně a skvěle program moderoval Jožka Zeman.
V indiánském duchu se nesly jednotlivé části programu, které připravily pracovnice sociálně terapeutických dílen, sociální pracovnice i další naši pracovníci.
Byla to také příležitost k setkání s rodinami klientů a návštěvami z jiných zařízení.
Nechyběla ani návštěva a možnost prohlídky hasičského vozidla.
K pohodě celého dne přispělo pestré občerstvení, na kterém se podílely i jednotlivé domácnosti.

Týden sociálních služeb 2013

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádala první říjnový týden již tradiční Týden sociálních služeb. Naše zařízení se k němu stejně jako v roce 2012 opět připojilo. Jako člen této asociace vítáme akce a programy, které mají širší působnost a upozorní veřejnost na problematiku sociálních služeb, a rádi se jich zúčastňujeme.
Do programu jsme zařadili Den otevřených dveří. Toho využily také některé školy a umožnily svým žákům blíže se seznámit s prací a službami našeho zařízení.
Sociálně terapeutické dílny uspořádaly společné tvoření se žáky šluknovské základní školy.
Novinkou byl program, který připravili naši pracovníci z Vilémova. Pro klienty ze všech našich pracovišť uspořádali zábavné odpoledne. Nebyl to ale ledajaký program, protože se nekonal někde za branou nebo vysokým plotem (brány ostatně někde ani nemáme a ploty, pokud je vůbec máme, moc do výšky také nenarostly). Účastníci programu procházeli v malých skupinkách celý půlden obcí Vilémov, kde měli na pěti stanovištích připraveny různé soutěže. Na cestu dostali popis trasy, ale i tak někdy museli trochu v malebném Vilémově hledat.
Na jednotlivých stanovištích je čekaly pohádkové bytosti, které je provedly soutěžními disciplínami, odměnily malou pozorností a nasměrovaly na další místo.
Po cestě jsme často potkali a někdy prošli společný kousek cesty s místními obyvateli. I prostřednictvím této akce jsme jim mohli přiblížit naši práci.

Děkujeme sponzorům!

Dobrých skutků není nikdy dost a je potěšující, že jsou mezi námi lidé, kteří je činí! Naši nejmladší měli prosby a přání, která se jim díky sponzorům podařilo splnit.
Děti posílají velké díky za zahradní domeček se skluzavkou, hračky a zároveň i potřebné ochranné helmy těmto dárcům:

Se srdečným DÍKY kolektiv Integrovaného centra pro osoby
se zdravotním postižením Horní Poustevna

Strana 2 z 2

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
BetFair F.BetRoll UK Bookies